PGA TOUR 2K23

SteamPlayStation®5PlayStation®4 Xbox Series X|S Xbox One
《PGA TOUR 2K23》豪華版特典內容

《PGA TOUR 2K23》豪華版包含:

豪華版特典包

  • 1300 VC
  • 1支曲棍球推桿
  • 1頂黃金棒球帽
  • 1副黃金高爾夫手套
  • 3款稀有層級高爾夫球套

Michael Jordan特典包

  • 可遊玩的Michael Jordan角色
  • 4款普通層級高爾夫球套

黃金球桿包

  • 1支黃金一號木桿
  • 1支黃金推桿
  • 4款罕見層級高爾夫球套